Amaç ve Faaliyetler

21.Yüzyıl Hukuk Derneği’nin en önemli amaçsal faaliyetlerinin ve amaçlarının maddeler halinde sıralanışı şekildeki gibidir:

01

Hukuku İlgilendiren Tüm Meselelerde Raporlar Hazırlanması, Raporların Hazırlanmasına İlişkin Prosedürlerin İşletilmesi İle Son Halinin İlgili Mercilerlerle Paylaşılması Ve Takibinin Sağlanması

02

Mesleki Sorunların Kamuoyu Yoklamalarıyla Tespiti, Uzman Görüşleri De Dahil Edilerek Tespit Ve Çözüm Önerilerini İçeren Raporların Hazırlanması İle Raporların İlgili Mercilerle Paylaşılarak Uygulamaya Geçilebilmesi Amacıyla Süreç Takibinin Yapılması

03

Dernek Üyelerinin Ve Dernek Çalışmalarında Faaliyet Gösteren Üyelerden Oluşan yirmibir Ekibinin Kişisel Performans Ve Etkinliği İle Mesleki Niteliğini Arttırmak Amacıyla Kuruluş İçin Düzenli Eğitimler Düzenlenmesi.

04

Gereksinim Duyulan Çalışmalarda, İhtiyaç Duyulan Konu İle Sınırlı Kalmak Üzere Diğer Sivil Toplum Örgütleri İle Ortak Çalışmalar Yürütülmesi