Toplumsal Sorunların Çözümü

Toplumsal meselelerin çözümünde izleyeceğimiz yol haritası şu şekildedir:

Raporun Hazırlanması
Raporun Sunulması
Yönetim Kurulu Tarafından Kontrolünün Sağlanması
Raporun Sosyal Medya ve İnternet Sitesinde Paylaşılması
İlgili Makamlar ile Paylaşılması
Çözüm Gereken Konularda Raporun Paylaşılan Kurumlar Nezdinde Takibinin Sağlanması

Mesleki Sorunlarla Mücadele Edilmesi

Mesleki sorunların çözümünde izleyeceğimiz yol haritası ise şu şekildedir:

Meslek İçi Yoklama ve Sorunların Tespit Edilmesi
Rapor Hazırlanış Biçimine Uyularak Raporların Hazırlanması
Raporların Belirtilen Şekilde Kontrolü ve Paylaşılması
Sorunların Çözümü Noktasında İlgili Kurumlar ile Müzakere
Şikayet Gerektiren Durumların İlgili Kurumlarla Paylaşılması