Devletin Despotizmi

Yazar Kaan, Tercüme 🇹🇷

ABD Adalet Bakanlığı'nın Samourai Wallet'a karşı yürüttüğü kovuşturmadaki eylemlerinin neden teröristçe, gayrimeşru ve etik dışı olduğuna dair -bizim Anarko-kapitalist cenahın dışındakiler ve dolayısıyla konuya yabancılar için- bir argüman sunacağım.

Devlet, bir suçu geriye dönük olarak affedebilen herhangi bir varlıktır. Eğer bir cinayeti affederseniz, bir ordunuz olur. Bir saldırıyı affederseniz, polis gücü elde edersiniz. Eğer bir hırsızlığı affederseniz, vergilendirme yetkisine sahip olursunuz. Sınırlı sayıda insan için kuralları değiştirme ve aksi takdirde suç olacak şeyleri yapmaları için onlara lisans verme konusunda egemen bir yeteneğin var olduğu düşüncesi, size Devlet'in çok net bir tanımını verir. Devlet, doğası gereği yanlış olan bir şey yaptığınızda ellerinizi yıkayan şeydir.

Samourai Wallet'ın geliştiricilerinin kısa bir süre önce hapse atılması, ABD hükümetinin mahremiyet, finansal özgürlük ve özellikle de mübadele aracı kullanımı özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırısı anlamına geliyor.

Samourai'nin sahipleri lisanssız para transferi yapmak, kara para aklamak ve terörizmin finansmanıyla mücadele önlemlerine uymamak gibi nedenlerle suçlanıyor.

Öncelikle, herhangi bir özgürlükçü hukuk sisteminde suç olarak kabul edilmeyecek bir suç olan kara para aklamakla itham edildiler. İster minarşist, ister kapitalist, ister liberteryen, ister anarşist, ister agorist ya da orta derecede rasyonel herhangi bir sosyal örgütlenme sisteminde, bir suçun var olabilmesi için bir mağdurun olması gerekir. Diğer bir deyişle, başka bir kişiyi mağdur etmediği sürece hiç kimsenin cezalandırılmasına lüzum ve gerekçe yoktur; bu tür bir durumda cezalandırma tamamen mantığa, etiğe ve akla mugayir bir eylemdir. Bir mağdurun olması için, başka bir kişiye rıza dışı zarar verilmesi gerekir. Sadece komünist ya da komünizm yanlısı sistemlerde, hiç kimseye zarar vermemiş olsalar bile bireyleri cezalandırma zorbalığına müsamaha gösterilebilir.

Mevcut yasalara göre para aklama suçu, esasen, yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilen fonların yasadışı kaynağını gizleyerek, bu parayı (yasadışı olarak) yasal finansal sisteme sokmak ve meşru faaliyetlerden kaynaklandığı görüntüsünü vermek eyleminden oluşmaktadır. Yani esasında kimseye zararı olmayan bir psödö-suç... Başka bir deyişle, bariz bir anlamda cezalandırılmaması gereken bir eylem. Hatta bu, ödüllendirilmeyi dahi hak eden bir eylemdir. Parasını üçüncü şahıslara zarar vermeyen mal ve hizmetleri elde etmek için kullanmaya karar veren "suçlu" bir bütün olarak topluma yardım etmiş olmuyor mu? Paranın suçlular tarafından kullanılmasının engellenmesi toplumun yararına mıdır? Devlet, bir kişiyi suçlu yapan üçüncü şahıslara karşı zararlı faaliyetleri zaten yasaklamışken, neden para kullanmak gibi tamamen zararsız bir faaliyetin cezalandırılmasını teşvik etmektedir? Gönüllü ifşa programları ya da af programları, bu bağlamdaki davranışın yasal olması dışında, kara para aklama suçuyla tamamen aynı eylemi teşvik etmiyor mu? O hâlde, kara para aklama yasaları bu eylemi ara sıra kabul ettiğine göre, neden her zaman kabul etmesin? Ve kara para aklama yasaları tarafından kabul edilen eylem (temelde aklama ile aynı) topluma zarar veriyorsa, neden izin veriliyor? Ya kara para aklama gerçekten zarar vermemektedir ve yasadışı olmamalıdır ya da kara para aklama yasaları topluma zarar vermektedir ve bu nedenle yasadışı olmalıdır.

Öte yandan, terörizm uygulaması, başkalarına uygulanan korku ve dehşet aracılığıyla onlar üzerinde tahakküm kurmak olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla terörizmin finansmanı, başkaları üzerinde terör estirerek tahakküm kurmaya adanmış bir kuruluşa mali destek sağlanmasıdır. Hem bu Samourai Wallet vakasında hem de Tornado Cash, Silk Road ve benzeri pek çok vakada Devlet, mücadele ettiğini iddia ettiği sözde teröristlere mali yardım sağlandığını göstermekte başarısız olmuştur. Terörizmin finansmanı ile gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa, işe vergi toplama ve para basma ile mücadele ederek başlanmalıdır. Bunlar, usulüne uygun olarak kanıtlanmış tek teröristin ekonomisine katkıda bulunan temel mali araçlardır. Hiç şüphe yok ki yukarıda bahsi geçen üç vaka ve diğer pek çok vakada Devlet, benzer girişimlerde bulunan diğer müteşebbislere korku salmak ve aba altından sopa göstermek amacıyla insanları sahte isnatlar üzerinden tutuklamaktadır.

Son olarak, Devlet'in, her insanın kendi insan doğası gereği sahip olduğu yetkinliklere ruhsat, ehliyet gibi eylem kısıtları dayatma, izinlere tâbi tutma ve kontrol etme meşruiyetine sahip olmadığını belirtmek gerekir. Herhangi bir orta derecede rasyonel sosyal organizasyon sisteminde, insanların üçüncü şahısları etkilemeyen özel eylemleri devlet düzenlemelerine tâbi olamaz. Bir kişi bir göle sahipse ve bir başkasının orada balık tutmasına izin veriyorsa, Devlet'in bununla hiçbir ilgisi ve dahli olamaz; yani bu örnekte Devlet, "balıkçılık lisansları" gibi hakları makul koşullarda ne "verebilir" ne de birilerinin elinden alabilir. Aynı şekilde, bir kişi gönüllü olarak mübadele ve etkileşime girmeyi kabul ettiği diğer kişilere para transferi hizmeti sunmak isterse ve bu kişiler zarar görmedikleri veya bu kişiye karşı herhangi bir talepte bulunmadıkları için mağdur değillerse, devletin müdahalesine yer yoktur.

Şanslıyız ki Bitcoin tüm bunları Devlet'i devre dışı bırakarak ve aracılar olmaksızın merkeziyetsiz, eşler arası bir şekilde değer aktarımının önünü açarak düzeltiyor. Ancak hiperbitcoinizasyona giden yol engelsiz değildir ve de olmayacaktır. Statükoyu koruma ve bireyler üzerinde azami kontrol sağlama arayışı Leviathan'ın savaşmadan kaybedeceği bir şey değildir. Bu arada pek çok masum insan, dünyanın efendileri tarafından açıkça onaylanmayan faaliyetlerde bulunmaya cüret etmenin bedelini ödeyecektir. Ancak eninde sonunda özgürlük savaşının bir bütün olarak insanlık tarafından kazanılacağından hiç şüphem yok. Biz onlardan her yönden daha iyiyiz, daha çok üretiyoruz, daha zekiyiz, daha yaratıcıyız ve daha dayanıklıyız. Samourai Wallet örneğinde olduğu gibi, her bir bireyin Devlet'e karşı göğüs göğüse mücadelesi fiziksel olarak kaybedilse de desentralize olmak ve onlardan çok daha fazla ve her an, her yerde olmak, uzun vadede, Bitcoin ve kriptografinin inşa etmemize yardımcı olduğu Devletlerce aşılamaz duvarların yardımıyla savaş kazanılacaktır.

Orijinal Makale İlk yayınlanma tarihi: 19/05/2024 |

Diğer Makaleler