28 - Lightning Hızıyla Borç Tavanına

Bizi dinleyin