yirmibir_logo_pembe_yuvarlak_küçük

21.Yüzyıl Hukuk Derneği

21. Yüzyıl Hukuk Derneği üç farklı üniversiteden bir araya gelen 7 hukuk fakültesi öğrencisi tarafından 27 Ekim 2016 tarihinde kurulmuş olup faaliyet belgesini T.C. İstanbul Valiliğinden 22 Kasım 2016 tarihinde almıştır. İlk olağan genel kurul toplantısı 7 Aralık 2016 tarihinde yapılmış ve seçilen yönetim kurulu çalışmalarına başlamıştır.

Amaçlar ve Faaliyet Alanı

21.Yüzyıl Hukuk Derneği’nin 2019 yılının Eylül ayından itibaren gerçekleştireceği faaliyetler ve dernek misyonunda değişikliğe gidilecektir.

Var olan veya meydana gelen toplumsal sorunlara ilişkin raporlar hazırlanması ve hazırlanan bu raporların gerekli prosedürlerden sonra kamuoyu ve ilgili devlet makamlarıyla paylaşılması;  mesleki sorunlara ilişkin etüt çalışmalarının yapılarak çözüm önerileri ve toplanan fikirlerin sentez edilmesiyle raporların hazırlanması ve ilgili makamlarla müzakere içerisinde olunarak hayata geçirilmesi için çaba göstermek ve kuruluş içi dernek üyelerinin etkinliğinin ve niteliklerinin artırılması amacıyla düzenli eğitimler düzenlenmesi 21.Yüzyıl Hukuk Derneği’nin en önemli amaçsal faaliyetleri olacaktır.

yirmibir_logo_pembe_yuvarlak_küçük

Çalışma Sistemimiz

Dernek içi gönüllü çalışan ekip üyeleri amaçsal faaliyetlere uygun şekilde aşağıdaki iş ve işlemleri yürütmek üzere kolektif bir çalışma içerisinde olacaktır. Çalışmaların türü ve gerçekleştirilme şekilleri, dernek içi iletişim kanalları ile paylaşımlarda bulunularak belirlenecektir.

Toplumsal Sorunların Çözümü

Toplumsal meselelerin çözümünde izleyeceğimiz yol haritası şu şekildedir:

Raporun Hazırlanması
Raporun Sunulması
Yönetim Kurulu Tarafından Kontrolünün Sağlanması
Raporun Sosyal Medya ve İnternet Sitesinde Paylaşılması
İlgili Makamlar ile Paylaşılması
Çözüm Gereken Konularda Raporun Paylaşılan Kurumlar Nezdinde Takibinin Sağlanması

Mesleki Sorunlarla Mücadele Edilmesi

Mesleki sorunların çözümünde izleyeceğimiz yol haritası ise şu şekildedir:

Meslek İçi Yoklama ve Sorunların Tespit Edilmesi
Rapor Hazırlanış Biçimine Uyularak Raporların Hazırlanması
Raporların Belirtilen Şekilde Kontrolü ve Paylaşılması
Sorunların Çözümü Noktasında İlgili Kurumlar ile Müzakere
Şikayet Gerektiren Durumların İlgili Kurumlarla Paylaşılması